Βεβαίωση Συντάξεων
(Για Φορολογική Χρήση)

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδώσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση».
Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ όπου τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ ΔΙΑΣ προσδιορίζουν τον φορέα συνταξιοδότησης: 0200(ΕΦΚΑ), 0150(τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), 0151(τ. ΕΤΕΑΜ), 0416(τ. ΤΑΠΟΤΕ), 0164(τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ), 0165(τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ), 0171(τ. ΤΥΔΚΥ), 0167(τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ), 2080(τ. ΤΣΑΥ), 0168(τ. ΗΣΑΠ), 0169(τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ), 0400(τ. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ), 0415(τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝΟ), 0477(τ. ΤΑΠΤΠ), 0478(τ. ΤΕΑΠΕΤΕ), 0166(τ. ΤΣΠΕΤΕ), 2008(τ. ΤΑΠΙΛΤ), 0441(τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ), 0470(τ. ΤΑΥΕΒΖ), 0418(τ. ΝΑΤ), 0403 (τ. ΟΓΑ) και 0450(τ. Υπαλλήλων ΟΓΑ-ΕΛΓΑ).

Κάτοικος
Α.Μ. (γράμματα & νούμερα)
  Για τον τ.ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, θα καταχωρήσετε τα πρώτα επτά ψηφία από τον ΑΜ
που εμφανίζεται στο πιο πρόσφατο μηνιαίο ενημερωτικό που μπορείτε να αντλήσετε εδώ.
A.M.K.A.
Α.Φ.Μ.
Έτος
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Α.Μ. ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
Εισάγετε πρώτα τον «Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης»
πριν προχωρήσετε σε «Αναζήτηση»
  Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται η καταχώρηση κάθε ΑΜ ΔΙΑΣ ξεχωριστά
για κάθε φορέα, ασχέτως αν εκδίδεται ένα Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων.
Σε περίπτωση που για τον ίδιο φορέα έχει γίνει αλλαγή του ΑΜ ΔΙΑΣ εντός του έτους,
παρακαλούμε αναζητήστε την Βεβαίωση Συντάξεων και με τους δύο ΑΜ ΔΙΑΣ.
Για τον τ.ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, η βεβαίωση περιέχει το συνολικό ποσό για όλες τις συντάξεις,
ανεξαρτήτως της κατηγορίας που αναφέρεται στον ΑΜ ΔΙΑΣ τον οποίο επιστρέφει η Αναζήτηση.
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
όπως εμφανίζεται αριστερά


Καθαρισμός
Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
Διεργασία σε εξέλιξη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Επιλέξτε εάν είστε συνταξιούχος κάτοικος Ελλάδας ή κάτοικος Εξωτερικού (Αρμοδιότητας Περ/κου Υποκ/τος ΕΦΚΑ Αθηνών).

* Εάν είστε κάτοικος Ελλάδας, καταχωρήστε τα 7 πρώτα ψηφία του Α.Μ. (γράμματα αν υπάρχουν & νούμερα, π.χ. αν ειναι Ε00123456 καταχωρήστε Ε001234), Α.Μ. ΔΙΑΣ (συνεχόμενα - χωρίς κενά), Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. βοήθεια εδώ

* Εάν είστε κάτοικος Εξωτερικού (Αρμοδιότητας Περ/κού Υποκ/τος ΕΦΚΑ Αθηνών), καταχωρήστε τα 7 πρώτα ψηφία του Α.Μ. (γράμματα αν υπάρχουν & νούμερα), επιλέξτε την κατηγορία σύνταξης που λαμβάνετε, καταχωρήστε Επίθετο, Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

* Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική.
* Εισάγετε τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης.
* Πατήστε έλεγχος.

* Εάν τα στοιχεία που καταχωρήσατε ταυτίζονται με αυτά των αρχείων συντάξεων, εμφανίζεται η σχετική βεβαίωση και μπορείτε να προχωρήσετε στην εκτύπωσή της. Σας ενημερώνουμε δε ότι σε περίπτωση που υποβάλλετε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ηλεκτρονικά, δεν είναι απαραίτητη η εκτύπωση της Βεβαίωσης Συντάξεων και η προσκόμιση αυτής στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. Μπορείτε όμως, να αποθηκεύσετε τη βεβαίωση αυτή στον υπολογιστή σας για μελλοντική χρήση, ή να την εκδόσετε οποτεδήποτε, μέσω της ίδιας εφαρμογής, εφόσον σας ζητηθεί από την αρμοδία Δ.Ο.Υ.

* Εάν τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν ταυτίζονται με αυτά των αρχείων συντάξεων, σχετικό μήνυμα σας ενημερώνει για τη μη ταυτοποίηση αλλά συγχρόνως σας δίνεται η δυνατότητα να εκδόσετε τη Βεβαίωση Συντάξεων με τα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία μας. Εάν χρειαστεί διόρθωση των στοιχείων σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε τμήμα πληρωμών συντάξεων του Υποκ/ματος ΕΦΚΑ.

* Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται η καταχώρηση κάθε ΑΜ ΔΙΑΣ ξεχωριστά για κάθε φορέα, ασχέτως αν εκδίδεται ένα Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων. Σε περίπτωση που για τον ίδιο φορέα έχει γίνει αλλαγή του ΑΜ ΔΙΑΣ εντός του έτους, παρακαλούμε αναζητήστε την Βεβαίωση Συντάξεων και με τους δύο ΑΜ ΔΙΑΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τα ποσά που εμφανίζονται στη Βεβαίωση Συντάξεων τότε, απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα πληρωμών συντάξεων του Υποκ/τος ΕΦΚΑ που αναγράφεται στην Βεβαίωση Συντάξεων.

Αναζήτηση Α.Μ. ΔΙΑΣ
Αναζήτηση Α.Μ. ΔΙΑΣ
pp(Σελίδα 1 από 1)pp
Α.Μ. ΔΙΑΣΣύνταξηΚατηγορίαΕπιλογή
Δεν υπάρχουν εγγραφές
pp(Σελίδα 1 από 1)pp